keskiviikko 30. toukokuuta 2018

Mikä on lukukoiraohjaajan rooli?

Ohjaajalta odotetaan hyvää koiran hallintaa ja ohjausta. Hänellä on kyky ymmärtää ja lukea koiraansa.  Ohjaajan ja koiran välinen suhde heijastuu aina ympäristöön ja tässä työssä lukijaan, koiran asiakkaaseen.


Hyvä lukukoiraohjaaja ottaa vastuuta lukutilanteessa ja toiminnan tavoitteista ja oikeudenmukaisuudesta. Ohjaajalla on halu kouluttaa ja kehittää koiraansa ja erilaisia lukutilanteita ja lukukoiratyötä.

Hyvä lukukoiraohjaaja tarkkailee koiran stressitasoa ja koiran työhaluja ja huolehtii koiran työhyvinvoinnista parhaalla mahdollisella tavalla esim. lyhentämällä työaikaa, huolehtimalla sopivista tauoista ja levosta.


Lukukoiran ohjaaja huolehtii lukutilanteen turvallisuudesta. Hän ohjaa päättäväisesti uteliaat, kyselijät ja häiritsevät henkilöt muualle kysymyksineen. Hän tukee ja auttaa lukijaa palaamaan lukemishetkeen häiriön jälkeen ja kehuu ja tukee sekä lukukoiraa että lukevaa henkilöä.   Vakuuttavalla ja rauhallisella äänellä ohjaaja palauttaa tilanteen mukavaksi lukuhetkeksi, jota on turvallista jatkaa.

Hyvä lukukoiraohjaaja myös sanoittaa koiran ajatuksia lukijalle. lukijalle vaikeat sanat voi selventää koiran avulla kertomalla, että koira pohti paljon tai ei ymmärtänyt jonkin tietyn sanan tarkoitusta tai miten se kirjoitetaan. 

" Voi nyt lukukoira Bruno ei ymmärtänyt ollenkaan mitä se empatia-sana oikein tarkoitti tai miten se kirjoitetaan. Kirjoitetaanko se samalla tavalla kuin ämpäri?"

Sanoittamalla "koiran" mietteitä luetusta hyvä ohjaaja tukee positiivista lukukokemusta, lähentää koiran ja lukijan suhdetta ja houkuttelee lukijan tulemaan uudelleen näin mukavan lukukoiran luokse.
©Pedadoggi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti