tiistai 5. kesäkuuta 2018

10 neuvoa lukukoiratyöhönLukukoiratoiminnan vahvuus on koulutetut koirakot, jotka toimivat yhdessä lukijan parhaaksi.

Tässä muutama neuvo sinulle:

1. Ymmärrä sitoutuminen vapaaehtoistyöhön. et voi tänään aloittaa ja päättää, että huomenna en enää viitsikään.  Lukukoiran työ lukemisen tukemista tarvitsevien lasten parissa on enemmän kuin yksi satunnainen keikka.

2. Ota vastaan toiminnan kehysorganisaation tuki ja neuvot. tarvitset varmasti lisätietoa ja apua esimerkiksi sopivasta luettavasta.

3. Muista vaitiolovelvollisuutesi ja huolehdi kaikkien osapuolten turvallisuudesta. Tietosuojalaki on uudistunut ja astunut voimaan 25.5.2018. Tutustu siihen huolella.

4. Ota huomioon kulttuurierot ja paikalliset tavat. Käy paikalla ja tee alkuselvittelyt ennen toiminnan aloittamista.

5. Määrittele itsellesi mikä on lukijakohderyhmäsi. minkä ikäisiä lukijoita haluat lukukoirallesi? Otatko lukijoiksi erityislapsia? liikuntarajoitteisia? Aikuisia? vanhuksia?

7. Selvitä ja huolehdi lupa-asioista. Jos on kyse lapsista, varmista holhoojan lupa.

8. Ole huolellinen ja hygieeninen. Pese koirasi ennen keikkaa. Tarkista ettei koirallasi ole liian pitkät kynnet ja sen hengitys ei haise.

9. Tarkista aina kulkureitit. Mistä sinä näppärimmin kuljet koirasi kanssa?  Tarkista myös lukutilan poistumisreitti, äläkä toimi suljetun oven takana.

10. Rajaa työtäsi! Määrittele kuinka paljon aikaa juuri Sinä haluat tähän vapaaehtoistyöhön käyttää. Lukukoirasi ideaalityöaika on 2 h/ viikossa.


Jokainen lukija on lukukoiralle se erityinen.


Lukukoira hoksaa yleensä aika varhain, että kyse on lukijan kädessä olevasta kirjasta ja hänen tehtävänsä on kuunnella, kun sitä luetaan.

Lukukoira hakee usein toiminnalleen vahvistusta ohjaajalta, joten varmista, että koira saa sitä tarvitessaan. Älä käytä sanoja suureen ääneen. Voit käyttää hyväksyvää katsetta, käyttää eleitä ja meillä käytetään käsimerkkejä. Näin lukeminen ei keskeydy, eikä lukijaa häiritä.

Vaikka koira ei puhu se kommunikoi monin eri tavoin. Kun ohjaaja tuntee koiransa ja yhteistyö sujuu, on hänen helppoa tunnistaa pitääkö koira työstään lukukoirana vai ei. Jos häntä ei heilu ja peppu ei nouse, kun töihin kutsutaan, niin kannattaa pohtia olisiko tehtävä jotain muuta vapaaehtoistyötä lukukoirailun sijaan.

Koirakoulun kursseilla opit tuntemaan koirasi käyttäytymistä ja merkkikieltä. Se sijoitus kannattaa. 
R.E.A.D ® koirakoksi et voi edes valmistua ilman suoritettuja koirakoulukursseja.perjantai 1. kesäkuuta 2018

Mistä tietää mitä lukea?

Oikeastaan mistä tietää mitä pitää *kuunnella*?


Minkälainen on sopiva kirja? Pitääkö sen aina olla kirja vai saako lukea lehteä tai sarjakuvaa? Onko sillä väliä millä kielellä koiralle luetaan?

Jokainen lukija valitsee ihan itse mitä haluaa lukea. Pidän sitä erittäin tärkeänä, että kyseessä on oma valinta ilman painostusta. Lukijalla voi olla mukana an lempikirjansa tai koulukirja, tenttikirja tai vaikkapa iltapäivälehti tai Asterix-sarjakuva-albumi.

Kieli voi olla oma äidinkieli tai kieli, jota tulisi oppia ja harjoitella. Luettava voi olla sellainen joka tuodaan joka kerta mukana tai sitten mukana on joka kerta uutta luettavaa. lukija huolehtii luettavasta.

Kun lukukoira usein toimii kirjastossa tai koulussa ovat aikuiset ammattilaiset sisustaneet ja järjestelleet tilan. he ovat tuoneet paikalle lukijoiden ikään ja taitoihin mahdollisesti sopivia kirjoja. Nämä kirjat ovat mukava lisä, jos luettavaa onkin vaihdettava tai valittava ns. lennosta.

Lukukoiralle on jopa luettu Kelan kirjettä ja veroilmoituksen täyttöopasta. Kyseessä toki oli aikuinen Luki-asiakas. Taitava lukukoira-ohjaaja muistaa myös, että on olemassa joukko selkokielisiä kirjoja. Niistä voi joskus mainita lukijoille. Monet koirat pitävät runoista.

Koska koiralle luetaan korkeintaan 15 minuuttia kerrallaan, monet tekstit ja tarinat jäävät kesken. Tämä ei haittaa yhtään, sillä tarinan voi jatkaa loppuun kotona tai sitä voi lukea seuraavalla kerralla lisää. Kyllä koira ymmärtää ja toivottavasti se seuraava kerta tulee pian!
©Pedadoggi

torstai 31. toukokuuta 2018

Lukemisen tukemista - ohjaajan roolista lisää


Monen vuoden kokemuksella voi sanoa, että kirjallisuuden tuntemus oli se sitten lasten- ja nuortenkirjallisuutta tai aikuisten kirjallisuutta, on aina eduksi ja avukusi tässä toiminnassa.

Yhdysvalatalaisessa R.E.A.D. ® -koulutuksessa pannaan paljon painoa myös sille, että ohjaaja tuntee ja tunnistaa erilaisia oppimisvaikeuksia.Työssä onn tärkeää tunnistaa erilaisia tekstityyppejä ja -lajeja, joita on erityisen  helppo lukea tai vaikeampaa lukea ja hahmottaa. On olemassa monenlaisia hankaluuksia, hahmotusongelmia ja lukemisen esteitä, joissa koira-avusteinen lukemisen tukeminen voi auttaa käsittelemään.

On hyvin rikastuttavaa oppia ja tietää millaisilla apuvälineillä voisi olla mahdollista helpottaa lukijan lukemista. Koira ei paranna tai poista itse ongelmaa, mutta hyvä ja kannustava  ohjaaja voi helpottaa sen kanssa elämistä.

Suomessa on vallalla käytäntö, jossa ohjaajalla ei ole tällaista roolia. Meillä ohjaaja on läsnä vain koiraa varten ja turvaamassa koiran ja lukijan lukuhetkeä, ettei mitään ei-toivottua tapahtuisi. Varsinainen lukemisen tukemisen työ on näin ollen jätetty muiden ammattilaisten hoitoon.
Tämä voi olla kirjastolaiselle tai luokanopettajalle, joka on lukukoiraohjaaja, hyvin vaikeaa. Mieli tekisi puuttua ja opastaa kesken lukemisen. Nämä roolit on kuitenkin asetettava narikkaan lukusession kestäessä ja vasta lukemisen päätyttyä voi ajatella ottaa puheeksi kautta rantain tekstin hankaluudet.

Itse lukemistilanteessa ei R.E.A.D ® ohjaajakaan puutu lukutilanteeseen vaan lukija saa rauhassa lukea omaan tahtiin koiran tai ihmisen korjaamatta tai reagoimatta takelteluun tms.
Lukutilanteen jälkeen ohjaaja kuitenkin palauttaa lukijan mieleen välillisesti koiran avulla, mitä lukija luki tai mitä hankala sana tarkoitti.
” Emma-koira tässä mietti, että mitä siinä tarinassa oikein tapahtui ja kuka sai sen juuston. Osaatko sinä auttaa?”

Erilaisin opiimisen tukivälineisiin ja apuvälineisiin voit tutustua Erilaisten oppijoiden liiton sivuilla www.erilaistenoppiojidenliitto.fi ja Helsingin seudun erilasten oppijoiden HERO sivuila  www.lukihero.fi sekä Nilo Mäki instituutin sivuilta www.nmi.fi
©Pedadoggi

keskiviikko 30. toukokuuta 2018

Mikä on lukukoiraohjaajan rooli?

Ohjaajalta odotetaan hyvää koiran hallintaa ja ohjausta. Hänellä on kyky ymmärtää ja lukea koiraansa.  Ohjaajan ja koiran välinen suhde heijastuu aina ympäristöön ja tässä työssä lukijaan, koiran asiakkaaseen.


Hyvä lukukoiraohjaaja ottaa vastuuta lukutilanteessa ja toiminnan tavoitteista ja oikeudenmukaisuudesta. Ohjaajalla on halu kouluttaa ja kehittää koiraansa ja erilaisia lukutilanteita ja lukukoiratyötä.

Hyvä lukukoiraohjaaja tarkkailee koiran stressitasoa ja koiran työhaluja ja huolehtii koiran työhyvinvoinnista parhaalla mahdollisella tavalla esim. lyhentämällä työaikaa, huolehtimalla sopivista tauoista ja levosta.


Lukukoiran ohjaaja huolehtii lukutilanteen turvallisuudesta. Hän ohjaa päättäväisesti uteliaat, kyselijät ja häiritsevät henkilöt muualle kysymyksineen. Hän tukee ja auttaa lukijaa palaamaan lukemishetkeen häiriön jälkeen ja kehuu ja tukee sekä lukukoiraa että lukevaa henkilöä.   Vakuuttavalla ja rauhallisella äänellä ohjaaja palauttaa tilanteen mukavaksi lukuhetkeksi, jota on turvallista jatkaa.

Hyvä lukukoiraohjaaja myös sanoittaa koiran ajatuksia lukijalle. lukijalle vaikeat sanat voi selventää koiran avulla kertomalla, että koira pohti paljon tai ei ymmärtänyt jonkin tietyn sanan tarkoitusta tai miten se kirjoitetaan. 

" Voi nyt lukukoira Bruno ei ymmärtänyt ollenkaan mitä se empatia-sana oikein tarkoitti tai miten se kirjoitetaan. Kirjoitetaanko se samalla tavalla kuin ämpäri?"

Sanoittamalla "koiran" mietteitä luetusta hyvä ohjaaja tukee positiivista lukukokemusta, lähentää koiran ja lukijan suhdetta ja houkuttelee lukijan tulemaan uudelleen näin mukavan lukukoiran luokse.
©Pedadoggi

Iso koira vai pieni koira?

Lukukoirien kenttään sopivat kaiken kokoiset koirat. Joku tykkää pienistä koirista, toinen taas isoista koirista. Tärkeintä on, kuten jo sanottu, lempeä luonne, ihmisystävällisyys, sopeutumiskyky ja tottelevaisuus.
©Pedadoggi


Onko lukukoiran rodulla väliä?

Koiran rodulla ei ole merkitystä lukijan tai lukukoiran koulutuksen kannalta.
lukukoiraksi aikovan koiran tausta pitää tuntea. Sen vuoksi Resua-koirat ja kodinvaihtajat eivät  ole sopivimpia lukukoiratyöhön.

Miksi näin? Koira, jonka taustaa emme tiedä, sen kokemuksia ihmisistä emme tunne, voi stressaantua ja reagoida hyvin arvaamattomasti yllättävissä tilanteissa. Koira voi tuntea itsensä yhtäkkiä turvattomaksi, vaikka se kotioloissa on mitä luotettavin kumppani perheen lapsille.
Vaikka tällainen kodinvaihtaja voi olla hyvin koulutettu lukukoiraksi, niin sen luotettavuus voi kuitenkin olla kyseenalainen. Koira kuljettaa mukanaan kaikki muistot elämänsä varrelta. Ikäviltä tilanteilta vältytään, jos tällainen koira ei toimi lukukoirana.
©Pedadoggi